voti compito 1 luglio 2005
NOME MATRICOLA VOTO
Alessio La Penna 1674002195 12
Fabio Massaro 135678 11
Giulio Ascani 136883 22
Davide Gasperoni 176847 14
Mirco Leardini 174668 8
Lorenzo Benfenati 2148063349 6
Daniele Niccia` 162391 3
Enrico Renzi 123813 22
Tonino Fabbri 16737777 21
Panagiotis Kiriakis 1617000935 1
Mtteo Galisi 110665 10
Tania Orell 19005474 19
Vito Vecchi 900005572 10
Athanasios Kioumourtzis 1674001950 11
Claudio Melis 123860 16